Privacybeleid


PRIVACY en AVG wet
Wenzzgoodies verzamelt persoonlijke informatie op verschillende manieren wanneer je een order plaatst of wanneer jij je registreert voor diensten aangeboden door Wenzzgoodies.
Wenzzgoodies voldoet volledig aan de AVG wet als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bij aankoop of registratie accepteer je de verzameling van jouw persoonlijke gegevens door Jozemiek.. Om jouw bestelling te kunnen verwerken, om op fraude te kunnen checken en om jouw bestelling te kunnen voltooien moeten wij, voor elke bestelling die geplaatst wordt, de volgende informatie verzamelen en opslaan; jouw naam, e-mail-, huis-, verzend- en factuuradres en telefoonnummer en indien nodig je BTW nummer.
De persoonlijke informatie die je verstrekt kan worden gedeeld met instanties welke kredietwaardigheid controleren. Wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn zullen wij deze informatie ook verstrekken aan elke relevante rechtelijke instantie. Verzendgegevens zoals jouw adres, emailadres en telefoonnummer kunnen worden gedeeld met koeriersdiensten. Deze gegevens worden gedeeld om je van de beste service te kunnen voorzien en zullen door onze koeriers niet worden doorgespeeld aan derde partijen voor enig ander doel.
Creditcard en bankgegevens zullen nooit gedeeld worden met derde partijen en worden alleen gebruikt om jouw bestelling te verwerken. Creditcard gegevens worden versleuteld en zijn niet zichtbaar voor medewerkers van Wenzzgoodies.
Daarnaast verzamelen wij informatie over website verkeer via wenslijsten en andere commerciële informatie welke wij gebruiken om consumenten patronen in kaart te brengen welke wij gebruiken voor interne onderzoeken, marketingdoeleinden en om onze website te aan te passen om nog beter aan de eisen van onze consumenten te kunnen voldoen.
Wij bewaren maximaal tot 7 jaar na aankoop ordergegevens ivm Belastingwetgeving
-.BESCHERMING VAN JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE
Wenzzgoodies doet zoveel als mogelijk om de veiligheid, integriteit en privacy van door je aan ons verstrekte informatie te waarborgen. Wanneer je een bestelling plaatst of jouw account informatie benaderd gebruiken wij Secure Socket Layer (SSL) encryptie om deze informatie te beschermen van oneigenlijk gebruik. Daarnaast doen wij zoveel als mogelijk om ervoor te zorgen dat de partijen met wie wij samenwerken en waarmee wij jouw gegevens delen dezelfde maatstaven hanteren en werken volgens de AVG wet.Wenzzgoodies staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wenzzgoodies zal zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.TOEGANG TOT EN HET WIJZIGEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
Wij verkopen jouw informatie nooit door aan derde partijen voor marketingdoeleinden.